Instal·lacions

SUMSIEI


RECURSOS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CENTRE

SIEI (Suport intensiu escola inclusiva)

La SIEI (Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva) de l’Institut Sant Quirze del Vallès...