Gestions

Avís d'Absències


Gestió d'avisos d'absències dels alumnes (Consergeria)  Per avisar anticipadament l'absència dels alumnes, cal fer servir el correu: 

Secretaria i consergeria


        SECRETARIA    Horari DILLUNS a DIVENDRES: matí de 9 a 13:30 hores  Tf: 93.721.31.44 email :