·  TEL. 93 721 31 44 · EMAIL iessantquirze@xtec.cat
 · 

Centre

Presentació


 

Presentació

L'Institut Sant Quirze del Vallès ha anat consolidant des de la seva creació un equip estable de professores i professors amb una línia de treball que es caracteritza pel fet de prioritzar, alhora, tant una atenció personal a l'alumnat com el disseny d'una programació acadèmica rigorosa i exigent, amb l'objectiu de potenciar el creixement humà i intel·lectual dels seus alumnes.

En aquest sentit, caldria destacar el bon ambient de treball, els grups reduïts i flexibles, i l'orientació personal i acadèmica al llarg dels estudis d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i del Batxillerat.

Arrelat en el seu entorn immediat, i sobre la base d'una bona formació en els àmbits bàsics del saber, el centre pretén donar resposta, també, als nous reptes que plantegen la globalització del món i les noves tecnologies de la comunicació.

Per aquest motiu, entre d'altres activitats, l'INS Sant Quirze participa activament en programes educatius europeus,  Programa Erasmus, Intercanvis amb Holanda i Quebec). 


Orientació Psicopedagògica:

Els alumnes reben una orientació personalitzada al llarg de les diverses etapes dels seus estudis a l'institut, tant per part dels seus tutors i tutores com per part del Departament d'Orientació del centre, o, si s'escau, de l'Equip d'Atenció Psicopedegògica (EAP). Aquesta orientació incideix en els aspectes formatius i acadèmics, així com en els més personals i psicològics.

 

 

Les nostres dades:

INS SANT QUIRZE DEL VALLÈS

C/ Bages,21

08192 - Sant Quirze del Vallès

Telèfon: 93.721.31.44 - Fax: 93.721.31.50

Web: www.iessantquirze.cat
e-mail: iessantquirze@xtec.cat